Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
SAĞLIK, PSİKO -SOSYAL HİZMETLER VE KRİZE MÜDAHALE

04/5/2004 tarih ve 25452 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre oluşturulan birimlerin görevleri:

Büronun Sağlık, Psiko -Sosyal Hizmetler ve Krize Müdahale Sorumluları;

Büronun sağlık, psiko -sosyal hizmetler ve krize müdahale sorumluları; hizmetin niteliğine göre tabip, Öğretim Kurulunun belirleyeceği bir psikolog, rehberlik uzmanı, psikolojik danışman veya sosyal çalışmacının sorumluluğunda kurumlarda görev yapan sağlık memurları ile sağlık veya psiko -sosyal hizmet eğitimi almış kurum görevlilerinden oluşur.
Büronun sağlık, psiko -sosyal hizmetler ve krize müdahale sorumlularının görevleri şunlardır:
a) Eğitim görenler ile personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yönelik temel sağlık hizmetleri ve çevre sağlığı hizmetlerini yürütmek,
b) Eğitim görenler ile gerektiğinde personel ve bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yönelik psiko -sosyal yardım çalışmaları yapmak,
c) Eğitim görenler ile gerektiğinde eğitim merkezi personelinin bedensel ve ruhsal sağlıklarının korunması, çalışma, dinlenme, spor, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve benzeri sosyal gereksinimlerinin belirlenmesi, bu amaçla bütçe olanakları ölçüsünde çeşitli sosyal etkinliklerden yararlanmaları için ilgili sorumlularla gerekli çalışmaları yapmak,
d) Psiko -sosyal hizmet programlarının uygulanmasında öğretim görevlilerine yardım etmek,
e) Öğrenci ve kursiyerler ile gerektiğinde katılımcıların genel olarak kişilik, yetenek, ilgi, başarı, eğilim ve gelişim durumlarına ilişkin psikolojik test ve ölçekler uygulamak, sonuçları hakkında etik kurallar çerçevesinde müdüre raporlar sunmak,
f) Kurum personelinde ortaya çıkabilecek psiko -sosyal kriz durumları için hazırlıklar yapmak, diğer sorumlularla eş güdüm kurarak, gerektiğinde müdahale etmek,
g) Konuları ile ilgili olmak üzere gerektiğinde konferans ve seminerler düzenlemek,
h) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Adres

Ahlatlıbel Mahallesi 1859. cadde No:42 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon

0312 489 18 15 - 489 18 14

FAKS 0312 489 18 13

E-Posta

cte.ankara_egtmrkisaretadalet.gov.tr