Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
İDARÎ VE MALÎ İŞLER

04/5/2004 tarih ve 25452 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'ne göre oluşturulan birimlerin görevleri:

Büronun İdarî ve Malî İşler Sorumluları;

Büronun idarî ve malî işler sorumluları; idarî işler şube müdürünün yönetiminde memur, teknisyen, aşçı, bekçi, hizmetli, kaloriferci ve diğer görevlilerden oluşur.

Büronun idarî ve malî işler sorumlularının görevleri şunlardır:

a) Eğitim merkezi bina, yatılı tesis ve eklentilerinin işletilmesine ilişkin aydınlatma, ısıtma, temizlik ve benzeri her türlü idarî hizmeti yürütmek,
b) Gelen ve giden evrak işlemlerini yürütmek, kurumda meslekî, bilimsel ve kültürel yayınları içeren kütüphane kurmak, geliştirmek, kullanıma sunmak,
c) Eğitim araçları ve malzemelerini temin etmek, gerekli donanımı sağlamak,
d) Eğitim merkezinin işletilmesine ilişkin her türlü araç, gereç ve malzemenin temini ile bunların bakım, onarım ve kullanımını hazır hâlde tutmak,
e) Bütçe, ödenek, ihale, alım, tahakkuk, mutemetlik, maaş, harcırah, öğrenci harçlığı ve benzeri her türlü malî hizmeti yürütmek,
f) Ambar, ayniyat ve demirbaş hizmetlerini yerine getirmek,
g) Günlük iaşe tabelalarını hazırlamak ve müdürün onayına sunmak,
h) Gerektiğinde temizlik, yemek ve diğer alanlarda hizmetlerin satın alınmasını sağlamak,
ı) Müdür tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.

Adres

Ahlatlıbel Mahallesi 1859. cadde No:42 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon

0312 489 18 15 - 489 18 14

FAKS 0312 489 18 13

E-Posta

cte.ankara_egtmrkisaretadalet.gov.tr