Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Biz Kimiz

Biz Kimiz

» Eğitim veren bir kamu kuruluşuyuz.
» Merkezle ceza infaz kurumları arasında bir köprüyüz.
» 27 farklı ünvanda 50.000 çalışanı ve yakınları ile büyük bir camiayız.
» 155 bin hükümlü, tutuklu ile yakınlarının, sorunlarının takibini bir toplum hizmeti sayan ve duyarlı toplum kesimlerinin desteğini sağlamayı hedefleyen bir kurumuz.

Ne İçin Yapıyoruz

» Devlet büyük bir organizma ya da ciddi bir mekanizma gibidir. Bizler bu organizmanın önemli bir uzvu veya bu organizmanın hayati bir dişlisiyiz. Bütüne ait ahengi ve düzenli işleyişi bozmadan ne derece titiz çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bu nedenle bütünün sağlıklı bir uzvu ve sağlıklı bir parçası olmak zorundayız.

Neler Yapıyoruz

» Kapılar açıyoruz.
» Köprüler kuruyoruz.
» Eğitiyoruz, üretiyoruz.
» Sadece bilgi değil, beceri eğitimi veriyoruz.
» Bilgi ve becerinin bilince dönüştürülmesi ile sorumluluk anlayışı geliştirmeye çalışıyoruz.
» Kendisine, çevresine ve topluma duyarlı bireyler kazandırma sorumluluğu taşıyoruz.
» Problem çözme becerileri kazandırma ve problem çözme kapatisini arttırma eğitimi veriyoruz.
» Ekip anlayışı ve birlikte iş yapma kültürünü geliştirmeye çalışıyoruz.

Amacımız

» Evrensel ve ulusal eğitim, öğretim ilkeleri doğrultusunda kurumsallaşmış bir eğitim merkezi kimliğine sahip olmaktır.

Hedefimiz

» Merkezimiz, ceza infaz kurumlarında görev yapan tüm personelin, kurum ortamına ve çalışma koşullarına uyumlarını sağlamak, bilimsel veriler ışığında görevin gerekleri ve niteliklerine uygun, çağdaş yönetim ve eğitim anlayışı ile hizmette verimlilik ve başarıyı arttırmak, sağlıklı iletişim ve eşgüdümü güçlendirmek amacıyla uygun eğitim ortamlarını hazırlamayı hedeflemektedir..

Değerlerimiz

»Anayasamızda anlatımını bulan Atatürk ilke ve inkîlaplarına uygun davranırız.
»Ülkemizin geleceğine duyarlıyız.
»Sağlıklı bir çalışma yaşamının önemine inanır; çalışanları tanır, yeteneklerini geliştirir, düşüncelerine değer verir, yeni düşüncelerin üretimini destekleriz.
»Performansımızın değeri katılımcılığımızla ölçülür. İşimiz önemlidir.
»Eğitime yapılan yatırımın geleceğe olan yatırım olduğu inancıyla eğitime her türlü desteği veririz.
»İnsanları suçlamaz, süreçleri sorgularız.
»Konuları yasalar çercevesinde, ön yargısız, koşulsuz ve iyi niyetle değerlendirir, daha iyiyi bulmak için yasaları da irdeleriz.
»İnsiyatif kullanmayı teşvik ederiz.
»Kurumumuzu her yönü ile tanır, konulara içinde bulunduğu çevre ile birlikte bütüncül yaklaşırız.
»Değişimin önemine inanır. Öğrenmeyi yenilik ve değişim için fırsat biliriz.
»Kurum kültürünü geliştirmek için önümüze çıkan fırsatlar değerlendirir, eleştiri ve uyarıları kurum kültürüne yapılan bir katkı olarak kabul ederiz.
»Zamanın değerine inanırız; teknolojik gelişmeleri izler, kullanılmasına önem veririz.
»Çevreye karşı duyarlıyız.
»İşini, kişinin aynası olarak görürüz.
»Geleceği bugünde yaşarız.
»Sabırlıyız. Dinlemesini biliriz.
»"Biz" bilinciyle çalışırız. Başarı hepimizindir. Kurumun başarısı da başarısızlığı da bizimdir.

Adres

Ahlatlıbel Mahallesi 1859. cadde No:42 ÇANKAYA/ANKARA

Telefon

0312 489 18 15 - 489 18 14

FAKS 0312 489 18 13

E-Posta

cte.ankara_egtmrkisaretadalet.gov.tr